2019 Yılı Trafik Harçları Ücretleri Kaç Lira Oldu?

2019 Yılı Trafik Harçları Ücretleri Kaç Lira Oldu?

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 yılı Değerli Kağıt Bedellerinin yanı sıra aynı tarihli Resmi gazete’de ayrıca 2019 yılında ödenecek vergi ve harçlarda açıklanmıştır.

2018 yeniden değerlendirme oranının 23,73 olarak belirlenmesi üzerine 2019 yılı Trafik Harçları şu şekilde hesaplanmıştır;

2019 Yılı Trafik Harçları
1-Tescil Harçları
4760 sayılı kanunun 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır
2-Sürücü Belgesi Harçları
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere
a- A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) ₺203,40
b-B sınıfı sürücü belgesinden ₺613,30
c-F ve H sınıfı sürücü belgelerinden ₺203,40
d-Uluslararası sürücü belgelerinden ₺408,60
e-Diğer sürücü belgelerinden ₺1.023,20
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur
3-Sınav Harçları
5281 sayılı kanunun 11. maddesi ile yürülükten kaldırılmıştır
4-Sürücü Belgesi Vize Harçları
(5281 sayılı kanunun 11. maddesi ile değişen bent)  Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların 1/4’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut Stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır
5-Teknik Muayene Harçları
5228 sayılı kanunun 60 inci maddesi ile kaldırılan bent
6-Ruhsat (izin) Harçları
Karayolları Trafik Kanunu’nun
a-13. maddesine göre verilecek izin belgelerinden ₺567,50
b-16. maddelerine göre verilecek izin belgelerinden (her yıl için) ₺1.138,60
c-17. maddeleri maddesine göre verilecek izin belgelerinden (her yıl için) ₺2.282,00
d-33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden ₺1.138,60
e-35. maddesine göre verilecek işletme belgelerinden (her yıl için) ₺5.708,90
f-4842 sayılı kanunun 27. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır
7-Geçici Trafik Belgeleri Harçları
a-Karayolları trafik kanunu ve yönetmeliği kümlerini göre verilecek geçici trafik belgelerinden
aa-A sınıfı trafik belgelerinden ₺3.328,50
bb-Diğerlerinden ₺329,80
b-Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden ₺377,60
(Visited 115 times, 1 visits today)