2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 60 Nolu Genel Tebliğ ile 2019 yılında Değerli Kağıtlar için ödenecek bedeller belirlendi.

Buna göre 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak bedeller;

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı  13,50
b) Beyanname  13,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 27,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar  133,50
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)    89,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  22,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45,00
7 – Aile cüzdanları 121,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri  166,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)  166,00
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi   148,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 124,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 8,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 12,50
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00
Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00
(Visited 218 times, 1 visits today)